Avainsana-arkisto: Psykoterapeuttinen hoito

Psykoterapia on prosessi

Psykoterapia aiheuttaa kuluja ja vie aikaa. Silti moni ns. ihan tavallinen ihminen on nykypäivänä löytänyt psykoterapian itselle tärkeänä hoitona, henkisenä tukena ja itsetuntemusta kasvattavana työskentelynä. Sanon työskentely, koska psykoterapia ei ole vain hoitoa, jossa hoitaja hoitaa potilasta tai asiakasta.

Psykoterapia on vuorovaikutteinen, yleensä keskusteluun pohjautuva työskentelymuoto, jonka tavoitteena on yksinkertaisimmillaan luoda helpotusta ihmisen kokemaan henkiseen tuskaan. Psykoterapiaan tullaan monesta syystä, ilman psykiatrista diagnoosia tai psykiatrisen diagnoosin kanssa. Psykoterapian aloitusta miettivän henkilön on hyvä pohtia, onko halukas reflektoimaan kokemuksiaan ja mielikuviaan itsestä ja muista. Nimenomaan reflektointihalukkuus on hyvä ohjenuora, kun pohtii psykoterapian aloitusta. Psykoterapeutti osaa tukea voimavarojen säätelemisessä ja realististen tavoitteiden asettamisessa.

Psykoterapeuttinen työskentely vaatii yleensä viikottain toistuvan psykoterapiatunnin, joskus kaksi tai jopa kolme. Tunti tai sessio on yleensä 45 min tai 50 min, psykoterapeutit valitsevat itse tai yhdessä asiakkaan kanssa session pituuden.

On lyhyitä ja pitkä psykoterapioita. Itse teen molempia. Pitkään psykoterapiaan on, kuten jo nimi näyttää, sitouduttava pidemmäksi aikaa, min. vuodeksi. Osalle psykoterapiaan tulevista sitoutuminen viikottaisiin tapaamisiin ei tunnu tuottavan mitään ongelmaa. Toiselle osalle kyllä. Aika jossa elämme, näyttää kuvaa maailmasta, jossa kaikki voidaan räätälöidä omien hetkellisten tarpeiden mukaan. Voi käydä kaupassa 24h, voi katsoa elokuvia suoratoistopalveluista milloin vaan, voi käydä monenlaisissa töissä (ei kuitenkaan kaikenlaisissa) kotoa ja oman aikatauluun sopivasti. Joten miksi psykoterapiassa pitäisi käydä aina samana päivänä ja samaaan aikaan? Miksi lomista ja pidemmistä poissaoloista pitää sopia ennalta, kun etäkäynnitkin ovat nykyään tavanomaisia? Käynnit joka viikko, samana päivänä ja samaan aikaan takaavat ennustettavuuden ja pysyvyyden, ja nämä taas tukevat luottamuksen kehittymistä ja tekevät kompleksisten vuorovaikutus-ilmiöiden tarkastelun mahdolliseksi.

Alkuun, ensimmäisillä käynneillä yleensä sovitaan joku alustava aikataulu, kun psykoterapeutti on saanut kuvan asiakkaan tilanteesta ja psykoterapian tarkoituksesta. Selkeät psykoterapian tavoitteet psykoterapeutti laatii yhdessä asiakkaan kanssa, niihin voi aina palata ja niitä voi jaksottain uusia.

Psykoterapia on pitempi prosessi, vaikka kävisikin vain lyhyen ajan psykoterapeutin vastaanotolla. Eräällä tavalla se muistuttaa puutarhan hoitoa: sipulit istutetaan maahan syksyllä ja seuraavana keväänä ne ilahduttavat sinua kauneudellaan!

Carla