Koulutuspalvelut

Erityisosaaminen
Kriisi- ja traumatyö
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen työ-yhteisöissä
Kulttuurien kohtaaminen ja vuorovaikutustaidot
Monikulttuurisen terveydenhoidon haasteet
Sijaistraumatisoitumisen riskin arviointi ja estäminen työ-yhteisössä

Koulutuspalvelut – Referenssejä
Olen pitänyt koulutuksia ja luentoja mm. seuraaville tahoille 2002-2022:

Aurala, Turku
Espoon kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Helsingin Diakoniaopisto
Helsingin kaupungin sosiaali-ja terveyspalvelut
Helsingin Saksalainen koulu
Helsingin yliopisto                                                                                                           
Itä-Suomen yliopisto (UEF)
Kotkan kaupunki
Kouvolan kaupungin sosiaali-ja terveyspalvelut
Kuntoutussäätiö
Laurea

Mieli ry
Naisten linja ry
Oulun yliopistollinen sairaala
Pohjois-Karjalan kesäyliopisto
Psykologien kustannus Oy
Psykologiliitto
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Suomen sosiaali ja terveys ry
Tampereen ammattikorkeakoulu
Tampereen kaupunki, mielenterveys- ja päihdepalvelut
Väestöliitto
Ylä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut