Psykologin palvelut / työnohjaus / Supervision

Psykologinen neuvonta auttaa esimerkiksi

– jäsentämään asiakkaan elämäntilannetta
– kasvatuspulmissa
– parisuhdeongelmissa
– stressin tai unettomuuden vähentämisessä
– terveyttä haittaavien tekijöiden tunnistamisessa
– ammattiin ja työhön liittyvien ongelmakohtien tunnistamisessa
– identiteettikriiseissä
– motivaatio-ongelmissa

Psykologinen neuvonta koostuu yleensä useammasta käyntikerrasta, mutta joskus yksikin käynti voi olla riittävä.

Psykologin vastaanotolle voi mm. hakeutua

– yllättävissä kriisitilanteissa
– pitkittyneen surun käsittelemiseen
– jaksamisen ollessa äärirajoilla
– tutkimukseen toimintakyvyn, vanhemmuuden, työkyvyn arviointia varten

Työnohjaus
Työnohjaus tukee työntekijää tai työryhmää oman työn kehittämisessä, työssä jaksamisessa ja kehittää voimavaroja uusien näkökulmien löytämisen kautta.

Työnohjaus on prosessiluontoista. Asiakkaan kanssa sovitaan kokonaiskestosta ja käyntien tiheydestä.

Kenelle työnohjausta?
Tarjoan työnohjausta terveys- ja hoitoalalla toimiville esimiehille, työntekijöille ja työryhmille.

Erityisosaaminen

Kulttuurisensitiivinen työ-ote, PTSD