Julkaisut

Tieteelliset artikkelit:

Schubert C. & Punamäki R.L. (2016). Posttraumatic nightmares of traumatized refugees: dream work integrating cultural values.

Schubert C. & Punamäki R.L. (2015). Torture and PTSD: Prevalence, Sequelae, Protective Factors, and Therapy. Teoksessa: Comprehensive Guide to Posttraumatic Stress Disorder. Springer International Publishing.

Schubert C.C. & Punamäki R.L. (2011). Mental health among torture survivors; cultural background, refugee status and gender. Nordic Journal of Psychiatry, 65 (3), 175-182.

Räikkönen, K. Schubert, C., Pesonen, A., Heinonen, K., Viikari., J. ja Keltikangas-Järvinen, L. (2004). Parental reports of global physical health at ages 3 and 6 predict self-reported depressive symptoms 17 years later. British Journal of Developmental Psychology, Vol 22 (3) pp 459 – 469.

Kirjallinen tuotanto:
2007: Monikulttuurisuus mielenterveystyössä. Helsinki: Edita

2009: Traumaattisten kokemusten vaikutus oppimiseen. Kirjassa Maahanmuuttajien oppimisvaikeudet (Toim. Nissilä, N. & Sarlin, H.M.) Helsinki: Opetushallitus

2009: Studie zu Gewalt gegen Frauen in Oberösterreich. Kaselitz, Appelt, Schubert, Schmid. Wien: Social Change

2010: Terapia ja kulttuuri. Kirjassa Kulttuurit ja lääketiede (Toim. Pakaslahti, A., & Huttunen, M.O.) Helsinki: Duodecim

2010: Mielenterveyshoitotyö. Carita Kuhanen, Pirkko Oittinen, Anne Kanerva, Tarja Seuri, Carla Schubert. Helsinki: WSOYpro

2013: Kotoutumisen psykologiaa. Kirjassa Olemme muuttaneet – ja kotoudumme (Toim. Alitolppa-Niitamo, A., Fågel, S. & Säävälä, M.). Väestöliiton Monikulttuurinen osaamiskeskus. Vaasa: Kirjapaino Fram

2016: Maahanmuuttajataustaiset asiakkaat kuntoutuksessa. Rask, S., Castaneda,A., Schubert. Kirjassa Kuntoutuminen (Toim. Autti-Rämö, Salminen, Rajavaara, Ylinen). Helsinki: Duodecim Oy.

Haastattelut:
Haastattelu Avatv.fi, 16.8.2013: Kun sairastunut uuvuttaa läheisensä

Psykologi, psykoterapeutti